1 Plattform - 2 Konzepte

Mia CARGO 2022

Mia passenger 2022

The New MIA skateboard

Das neue MIA Pkw-Exterieur 2021

The New MIA commercial vehicle exterior 2021